NUMEROLOGIJAPraktičar: Nikola Adamović, Certificirani Numerolog


Što je numerologija?

Numerologija je disciplina koja izučava značenje brojeva i što je to što nam brojevi žele iskomunicirati. Njezina svrha je prvenstveno ta da nas nauči da smo mi duhovna bića te je život kojeg trenutno živimo samo jedan od brojnih života koje živimo i koje ćemo tek doživjeti kako bi akumulirali iskustva.

Numerologija je disciplina koja nam dopušta da vidimo tko smo zaista, zašto smo to što jesmo i na samom kraju, u kojem smjeru idemo. Zar to nisu upravo ta pitanja koja smo si bar jednom u životu postavili?

Numerologija posjeduje neophodne instrumente koji nam daju odgovore na ta ista pitanja te nam omogućava da razumijemo zašto se neka negativna situacija manifestira u našem životu, a uskladu s tim nam pruža mogućnost da vidimo koje korake trebamo učiniti kako bi izbjegli ili potpuno eliminirali takve situacije iz našeg života. Zahvaljujući numerologiji, osoba može steći dragocjene uvide koji joj u trenu mogu pomoći da promijeni na bolje smjer kojim joj je život krenuo.


Croatian
Croatian