RAD NA NATALNOJ KARTI©


Kakvi su to tretmani „Rad na Natalnoj Karti©?“

Tretmani „Rad na Natalnoj Karti©“ jesu energetsko - intuitivni tretmani kojima je fokus rad na neovladanim astrološkim i astralnim manifestacijama čije se pojave zrcale u čovjekovom životu u obliku konkretnih manifestacija.

Vrlo često, izvorište takvih manifestacija je Genetsko - Karmička, što znači da su znakovi i pozicije različitih planeta u natalnoj karti u trenutku rođenja osobe, naslijeđeni od pojedinih članova genetskog koda i predstavljaju generacijsku karmičku “mapu“ kojom je potrebno astrološki ovladati unutar ove generacije.

Imajući na umu da je utjecaj znakova i planeta na nebu opipljiva energetska pojava te da definiraju naše buduće kretnje, sadašnje i prošle, zahvaljujući Radu na Natalnoj Karti© moguće nam je razumijeti razlog koji stoji iza određenih manifestacija, razlog koji objašnjava specifične dinamike u našem životu te ukazuje na dijelove života kojima trebamo ovladati kako bi se prosvijetlili. Svladavajući planete koje tranzitiraju našom natalnom kartom, stvaramo mogućnost da promijenimo našu sudbinu i uzmemo u ruke ono što je već puno puta, generacijama bio isti loop (petlja) ili problematika manifestirana i življena nebrojeno puta.

Rad na Natalnoj Karti© jest jedan od najdragocijenjih bisera u kolekciji iskustva i rada Lidije Jurice.


Tehnike i modaliteti korišteni u „Radu na Natalnoj Karti©“:
- Rad na znakovima
- Rad na planetima
- Rad na najslabijoj karici natalne karte
- Generacijska astrološka Karma
- Put Duše
- Ovladaj tranzitima
- Postani imun na negativne astrološke utjecaje
- Spokoj u Buđenju i na putu prem prosvjetljenju


    Croatian
    Croatian